همکاری پرندگان خشمگین با CERN برای آموزش فیزیک

مدیر آموزش سرن، رالف لاندوآ می گوید فیزیک مدرن بیش از ۱۰۰ سال عمر دارد، اما هنوز برای بسیاری از مردم همچون یک رازِ مبهم است. با همکاری کمپانی روویو ما می توانیم به بچه ها با سرگرمی و ساده فهم کردن داستان، فیزیک کوانتوم را آموزش دهیم. این یک هیجان و منفعت دو سویه برای هر دو طرف است: ترکیب فیزیک و “پرندگان خشمگین” به شیوه ای جذاب و سرگرم کننده. کمپانی روویویک پلتفرم و بستر عظیم و عالی در اختیار دارد. مجموعه ای گسترده از سرگرمی های سفارشی سازی شده که می تواند این همکاری دو طرفه را بسیار پرمنفعت کند. با کمپانی روویوو “تفریحگاه پرندگان خشمگین” ما یک کانال ارتباطی بزرگ را به دست می آوریم که به آن نیاز داشتیم

در واقع طبیعت بازی های پرندگان خشمگین و خوک های بد به گونه ای است که آنها را بسیار مستعد آموزش فیزیک می گرداند. از کمان سهمی شکلی که توسط پرندگان پس از پرتاب شان دنبال می شود، تا تاثیرات جاذبه بر روی خوک ها و ماشین های اختراعی شان، بخش بسیار مهمی از بازی های کمپانی روویوهستند که محتوایی کاملا مرتبط با علم فیزیک دارند. و البته این داستان ممکن است با ورود پرندگان فضایی جنگ های ستاره ای، رنگی غیر واقعی و خیال انگیز هم به خود بگیرد.


انجمنهای اکیپ دات کام
bwin